NAJNOVĚJŠI ČLANKY

NAJČITAJEMI ČLANKY

Помагајте научнему пројекту взајемнего разуменија меджу словенскими језыками

Jelena Golubović Наша колегица Јелена Голубович делаје научны пројект взајемнего разуменија меджу словенскими језыками како своју дисертацију на университету в Гронинген в Холандији и проси нашу помоч. В Еуропе говориме многими језыками. Различност наших језыков јест велика еуропска ценност, но језычна различност може делати комуникачне проблемы. По тутеј причине публикирала высокоуровньова група на многојезычност (HLGM - High Level Group on Multilingualism) преглед својих темат научнего разисканија, да бы была улепшена комуникација в Еуропе при сохраньенији многојезычнего богатства.

Изпърва група HLGM говори о недостатку знанија о взајемней разумивости близких језыков до комуникације основанеј на рецептивней многојезычности. То значи разуменије језыку, кторы говорник не знаје, но јест близкы јего роднему језыку, же говорники можут на себе говорити в својих језыках. Група HLGM такоже говори о потребе оценьенија енглийскего језыка како универзалнего језыка говорников имеючих различне народне језыкы и потребе разисканија меджународнеј комуникације в рамках германскей, словенскей и романскей језычних фамилијей, може ли например меджусловенска комуникација Словенов из различних народов быти алтернативой јих комуникације в енглийскем језыку. 

Просиме Вас всих да бысте посетили апликацију http://www.micrela.nl/app/ и делали тест, кторы не јест выше от 10 минут. И како можете, ширте тутој линк својим пријателом. 

Все о пројекту можете читати на адресе http://www.micrela.nl и пописаније пројекта јест на адресе http://www.let.rug.nl/gooskens/project/pdf/Gooskens_Vrije_Competitie.pdf. Контакт на Јелену Голубович јест чрез Facebook.

Благодариме Вас много за Вашу помоч научнему пројекту меджусловенскеј комуникације!

(ns-k)

četvrtek, 21. Jun 2018

PARTNERI

NAŠ PROJEKT
BESEDUJTE S NAMI NA FACEBOOKU

TECHNIČSKA OBSLUGA

PUBLIKOVANJE ČLANKOV